Zakłady przemysłowe wykorzystują na swoim terenie bardzo dużo elementów oświetleniowych. Związane jest to zarówno z praktycznymi wymogami, jak i wymogami jakimi jakie nakładają na pracodawców przepisy BHP. Zazwyczaj na zakładzie występują dwa główne typy oświetlenia: oświetlenie ogólne oraz oświetlenie stanowiskowe.

Klasycznie wykorzystywane w przemyśle oświetlenie jarzeniowe lub żarowe, ma jedną bardzo negatywną cechę – energochłonność. Obecnie tendencja jest taka, że każdy zakład przemysłowy powinien dążyć do tego, aby być coraz mniej energochłonny. W zależności od typu zakładu przemysłowego, oświetlenie stanowi większą lub mniejszą część tej energochłonności.

Jak zmniejszyć pobór mocy przez system oświetleniowy?

Zastosowanie oświetlenia LED zarówno w systemie oświetlenia ogólnego jak i stanowiskowego, może w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki zakładu na energię, które są związane z oświetleniem. Wiąże się to oczywiście w początkowym nakładam inwestycyjnym, ale długofalowo może to dać dobre wyniki ekonomiczne. Jest to tym bardziej widoczne, im mniej energii pochłaniają procesy przemysłowe w naszym zakładzie. Ważny jest również pozytywny wpływ, na środowisko naturalne. Oświetlenie LED przede wszystkim zużywa mniej energii, ale również źródła światła są bardziej żywotne, co nawet porównując do większej i ich ceny niż źródła klasyczne, jest korzystne. Jeżeli poszli byśmy jeszcze krok dalej i użyli do zasilania takiego oświetlenia kolektorów słonecznych, byli byśmy niemal samowystarczalni, jeśli idzie o zasilanie energetyczne oświetlenia.