Oświetlenie LED jest obecnie bardzo powszechne, ale do niedawna wcale tak nie było. Prawdopodobnie naszym dzieciom zwykła żarówka, będzie się kojarzyła z muzeum. My sami również zapewne szybko zapomnimy jak to było, kiedy LED-ów nie było w ogóle w powszechnym użyciu, szczególnie że zalety wynikające z ich używania są olbrzymie.

Technologia LED, a technologia tradycyjna

Technologia LED opiera się na emisji fotonów w wyniku rekombinacji promienistej w półprzewodniku. W przypadku źródeł żarowych, emitowane jest światło wzbudzonych elektronów w wyniku rozgrzania materiału. Mechanizm LED cechuje się przede wszystkim zdecydowanie większą sprawnością (więcej energii elektrycznej jest zamienianej bezpośrednio na światło). W źródłach żarowych większa cześć energii zamieniana jest na ciepło niż w energię świetlną.

Zastosowania LED-owych żarówek

LED-y są obecnie stosowane niemal wszędzie. Jedynym wyjątkiem są zastosowania, gdzie oprócz światła jest potrzebna jednoczesna emisja ciepła. Zarówno gospodarstwa domowe, przemysł oraz infrastruktura publiczna, czerpią coraz więcej korzyści ze stosowania LED-ów.

Korzyści wynikające ze stosowania LED-ów

Stosowanie oświetlenia, którego źródłasą półprzewodnikowe ma wiele zalet. Najczęściej podkreślane jest to, że są one energooszczędne, a co za tym idzie ekologiczne. Jest to prawda, ale nie można nie doceniać ich innych cech, takich jak małe wymiary w porównaniu do mocy świetlnej, jaką są w stanie wygenerować. Powoduje to, że mają one wiele możliwych zastosowań.